Blender 3D ממתחיל למתקדם: הבדלים בין גרסאות בדף

עריכה לשונית + נטולת מגדר
(הסרת קישור שבור+עריכה+לשון נטלת מגדר)
(עריכה לשונית + נטולת מגדר)
* משתמשי פורום, למשל [http://www.example.org הפורום של אומני בלנדר].
 
בזמן שאתהשאתם יכוליכולים ללמוד פשוט בעזרת קריאת הספר, אתהאתם תצטרךתצטרכו יותר מהשיעורים אם אתהאתם עוקבעוקבים לאורכם. כדי לעשות את זה, אתהאתם תצטרךתצטרכו גישה למחשב שמותקן בו בלנדר. אתהאתם יכוליכולים [http://www.blender.org/download/get-blender להוריד את בלנדר] מהאתר [http://www.blender.org/ Blender Foundation]. פירוט נוסף נמצא ב[[/לדעת לפני שעושים|פרק הראשון]]
 
== תמצית ==
* ''מגוון שיעורים'' - שיעורים שלא לוקחים חלק בעיקר הספר
 
==אתהאתם יכוליכולים לעזור!==
 
אנחנו מאוד מעודדים אותך לתרום לספר הזה! יש הרבה דרכים שאתהשאתם יכוליכולים לעזור:
* עריכת פרקים קיימים (לתקן שגיאות, לשפר את הכתיבה, או ליצור תוספות)
* ליצור פרקים חדשים (שיעורים או הפניות)
* להעלות תמונות חדשות (צילומי מסך או רינדורים לדוגמא)
* להצטרף לקבוצה האחראית על הספרויקי הזה.
* לתרגם פרקים מויקיספרמוויקיספר האנגלי.
 
=== איך לערוך פרק ===
 
כדי לערוך פרק בויקיבוויקי (כולל האחד הזה):
# לחצו על לשונית '''ערוך''' בפסגת הפיסקה.
# עשו את השינויים בתיבת הטקסט.
 
כדי לשאול שאלות וליצור הערות על איזשהו פרק:
#לחצו על לשונית ה'''שיחה''' למעלה בכל עמוד. זה יביא אותךאתכם לדף שיחה. שיםשמו לב שדף השיחה יתחיל עם "שיחה:".
#אם הנושא של השאלה שלךשלכם או ההערה שלך כרגע בדיון, ערוךערכו את החלק הרלוונטי.
#אם זה נושא חדש, לחץלחצו על לשונית '''הוסף נושא''' בפסגת דף השיחה כדי להתחיל דיון חדש.
# חתוםחתמו את המסר שלךשלכם בעזרת הקלדת <nowiki>~~~~</nowiki> בסוף. (זהכך יתארירשם את שם המשתמש שלךשלכם ואת התאריך.)
#כדי לחזור לויקיספרלוויקיספר, לחץלחצו על לשונית '''ספר''' בפסגת עמוד השיחה.
 
===איך להוסיף פרק===
 
כדי להוסיף פרק (כמו למשל שיעור או עמוד הפניה) לספר הז:
#ערוך את [[#תוכן העניינים| תוכן העניינים]] (מתחת) ותוסיף פריט רשימה עם קישורויקי תיאורי. (אם אתהאתם יוצריוצרים שיעור ומשתמשים משתייכים לשם, שים את זה ב[[#מגוון שיעורים|חלק מגוון השיעורים]].)
#אחרי שמירת העריכה, עקוב אחרי הקישור האדום ליצירת הפרק ותתחיל להוסיף תוכן לזה.
#כדי להפוך את זה לקל תקרא את הספר ברצף, לכל פרק יהיה '''קישורי ניווט''' לפרק הקודם ולפרק הבא. תספק את הקישורים האלו בעזרת כתיבת
===תמונות===
 
תמונות הם חלק חיוני בשיעורי בלנדר. הן מבהירות הוראות, מספקות נקודות של מראה מקום, ומשפרות את ההליך הטכני. לעומת זאת, '''אם זכויות היוצרות של התמונה לא מאפשרות אותה, אנחנו חייבים להוריד אותה'''. זה יכול לגרום לשיעור מדהים לבלתי-משומש. אפילו אם אתהאתם מאמיןמאמינים שאתהשאתם יודעיודעים מה זכויות היוצרים לשימוש, בבקשה תבדוקתבדקו אתהאתם העמוד [[בלנדר 3D ממתחיל למתקדם/ שימוש הולם בזכויות היוצרים Blender|שימוש הולם בזכויות יוצרים של תמונות]]''' כדי לראות איך ואיפה אתהאתם יכוליכולים להוסיף מידע על זכויות יוצרים. בבקשה תהיה בטוח שכל תמונה שאתהשאתם משתמשמשתמשים היאהזכויות חסרתהיוצרים זכויותמאפשרות יוצריםאת פרסומה או שקיבלת רשות להשתמש בה.
 
לפני העלאת תמונה:
* חפש [http://commons.wikimedia.org/wiki ויקישיתוף] או ב[[:Commons:Category:Blender 3D screenshots|בקטגורית השיתוף המתאימה]] כדי לראות אם התמונה שאתהשאתם רוצהרוצים כבר קיימת (העלת תמונות כפולות הוא דבר בזבזני.)
* לפני שאתהשאתם מעלהמעלים תמונה כללית (כמו למשל אייקון או כפתור) או אם אתהאתם רוצהרוצים להשתמש בתמונה כדוגמא, תעיף מבט בתלקיט התמונות שלנו. זכור לשתף את העבודה עם האחרים.
 
אם השתמשת בתמונת ויקישיתוף בספר הזה, בבקשה תשתמש באחת הקטגוריות בתבנית שב'''[[Blender 3D: Noob to Pro/Using proper copyright RE:Blender|בתמונות בלנדר המתאימות]]''' כדי ליצור את זה זמין מהקישור לקטלוג בתלקיט התמונות.
2,715

עריכות