ספרדית/היכרות/תרגילים: הבדלים בין גרסאות בדף

תרגומים
אין תקציר עריכה
(תרגומים)
 
התאם בין המשפטים לתגובה המתאימה, ותרגם לעברית בעזרת אוצר המילים:
<div style="direction: ltr;">
{| width="350px"
* 4. ¿Cómo te llamas? - c. Me llamo Thomas.
* 5. Buenos días. - a. Hola.
</div>
 
<div style="text-align:right; direction:rtr;">
תרגומים:
* 1. מה שלומך? שלומי טוב.
* 2. תודה. על לא דבר.
* 3. להתראות. נתראה בקרוב.
* 4. איך קוראים לך? קוראים לי תומאס.
* 5. בוקר טוב. שלום.
</div>