מבוא לתכנות ולמדעי המחשב בשפת C/מבוא ותוכנית ראשונה: הבדלים בין גרסאות בדף