מבוא לתכנות ולמדעי המחשב בשפת C/מתמטיקה, הערות ומשפט תנאי.: הבדלים בין גרסאות בדף

<syntaxhighlight lang = "text" >
In English, 3 is Three
</syntaxhighlight>
 
=== פרדיקטים ===
פרדיקטים הם הביטויים שיכולים להופיע בתור תנאים. הערך שלהם חייב להיות אמת או שקר. לדוגמה, הביטוי i<10 הוא פרדיקט. אם ערכו של i קטן מ 10 אז ערך הפרדיקט הוא "אמת" אחרת הוא "שקר".
ניתן דוגמה למספר פרדיקטים נוספים בכדי להכיר את התחביר:
* i==10 - ערך הפרדיקט "אמת" אם"ם הערך של i שווה ל 10. שימו לב להבדל בין פרדיקט זה לבין ביטוי ההשמה i=10.
* i!=10 - ערך הפרדיקט "אמת" אם"ם הערך של i שונה מ 10.
* i >= 10 - ערך הפרדיקט "אמת" אם i גדול או שווה ל 10. באופן דומה:i<=10 - קטן או שווה.
 
'''פרדיקטים הבנויים מפרדיקטים אחרים'''
* הפרדיקט i>10 && i <20 מקבל את הערך "אמת" אם"ם i>10 '''וגם''' i<20. הסימון && מסמל ב C את השער הלוגי "וגם" (AND).
* i<10 || i>20 - אמיתי כאשר i קטן מ 10 '''או''' גדול מ 20. || מסמל ב C את השער הלוגי "או" (OR)
 
אפשר כמובן לשלב את כולם באופנים שונים. לדוגמה:
<syntaxhighlight>
if( (i > 10 && i <= 20) || (i >= 100 && i != 102)) {..}
</syntaxhighlight>