מבוא לתכנות ולמדעי המחשב בשפת C/לולאות while, do while, break, continue: הבדלים בין גרסאות בדף