מבוא לתכנות ולמדעי המחשב בשפת C/ניהול זיכרון, מצביעים ומבנים: הבדלים בין גרסאות בדף