מבוא לתכנות ולמדעי המחשב בשפת C/מבני נתונים דינמיים - רשימה משורשרת ו merge sort: הבדלים בין גרסאות בדף