מבוא לתכנות ולמדעי המחשב בשפת C/מבני נתונים דינמיים - עצים בינאריים: הבדלים בין גרסאות בדף