מבוא לתכנות ולמדעי המחשב בשפת C/תרגיל 2: הבדלים בין גרסאות בדף