מבוא לתכנות ולמדעי המחשב בשפת C/תרגיל 3: הבדלים בין גרסאות בדף