מבוא לתכנות ולמדעי המחשב בשפת C/תרגיל 4: הבדלים בין גרסאות בדף