מבוא לתכנות ולמדעי המחשב בשפת C/תרגיל 5: הבדלים בין גרסאות בדף