מבוא לתכנות ולמדעי המחשב בשפת C/תרגיל 6: הבדלים בין גרסאות בדף