מבוא לתכנות ולמדעי המחשב בשפת C/תרגיל 7: הבדלים בין גרסאות בדף