מבוא לתכנות ולמדעי המחשב בשפת C/תרגיל 8: הבדלים בין גרסאות בדף