שימוש בפיירפוקס/פרטיות: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
ניתן לבחור פריטים בודדים למחיקת היסטוריה, באמצעות סרגל צד ההיסטוריה. אתה יכול לפתוח את ההיסטוריה סרגל צד על ידי בחירה מהתפריט View'' -> Sidebar -> היסטורית'' אופציה מחיקה יחידה פריטים יכול להיות מושגת על ידי מציאת הפריט, לחיצה ימנית עליו כדי לקבל את תפריט ההקשר, ו בחירת'' מחק''.מחיקת entried המרובה יכול להיות מושגת על ידי לחיצה ימנית ברשימה להתמקד בו (ללחיצה שמאלית תפתח את דף האינטרנט שמתחת לעכבר, ולאבד את המיקוד ברשימה) ובאמצעות למעלה / למטה חצים, וshift + למעלה / למטה כדי לבחור בלוקים של ערכים. לחיצת'' מחק'' במקלדת למחוק את פריטי ההיסטוריה שנבחרו.ניתן למחוק את כל הפריטים בהיסטוריה על ידי פתיחת שיח ההעדפות בתפריט ב'' עריכה -> העדפות'', ולחיצה על כרטיסיית'''' פרטיות ואז היסטורית'''' כרטיסייה.כפתור יהיה שם כדי'' מנקה היסטוריית גלישה עכשיו''. זו תנקה'' פריטי ההיסטוריה 'כל'''.
 
תחת כרטיסייה זו גם, על ידי שינוי אפשרות'' זכור את היסטוריית הגלישה שלי ל'' X ימים, 0, פריטי ההיסטוריה לא יישמרו בין פגישות.
Under this tab also, by changing the option ''Remember my browsing history for X days'', to 0, history items will not be kept between sessions.
 
כתובות אוטומטיות השלימו תיעלמנה כפריטי היסטוריה מתאימות יימחקו.
Auto-completed URLs will disappear as corresponding history items are deleted.
 
=== Cookiesעוגיות ===
 
[[תמונה:Firefox_Pref_Window_privacy-cookies.png|thumb|שמאל]]
עוגיות יכולות להיות מסומנות על ידי בחירת'''' לשונית הפרטיות ולאחר מכן את עוגיות'''' כרטיסייה לפי העדפות המשתמש מהתפריט ב'' עריכה -> העדפות''. כל cookied ניתן למחוק את העוגיות על ידי לחיצה על'''' עכשיו ברור כפתור. עוגיות בודדות יכולות להיות מסומנות על ידי לחיצה על עוגיות'' View'' כפתור כדי לפתוח את שיח צפיית העוגייה. בחירת עוגיות ולחיצת'''' Delete במקלדת תמחק את העוגיות האלה.
Cookies can be cleared by selecting the ''Privacy'' tab and then the ''Cookies'' tab under the user preferences from the menu at ''Edit -> Preferences''. All cookied can be deleted by clicking the ''Clear Cookies Now'' button. Individual cookies can be cleared by clicking the ''View Cookies'' button to open the cookie viewing dialog. Selecting cookies and pressing ''Delete'' on the keyboard will delete those cookies.
 
על ידי שינוי האפשרות ל'' שמור את עוגיות'' ל'' עד שאני סוגר'' פיירפוקס, עוגיות לא תישמרנה בין פגישות. כמו כן ניתן לבחור לחסום את כל האתרים מלשים עוגיות במחשב שלך, אלא אם אפשר באופן מפורש אותם לעשות זאת, על ידי הוספתו לרשימה נגישה מכרטיסייה זו.
By changing the option to ''Keep Cookies'' to ''Until I close Firefox'', cookies will not be kept between sessions. Also it is possible to choose to block all websites from putting cookies on your computer unless you have explicitly allowed them to do so, by adding them to a list accessible from this tab.
 
=== Otherנתונים Dataאחרים ===
ניתן למקוק נתונים אישים נוספים באמצעות שימוש ב''אפשרויות'' בטאב ''פרטיות'' שבתפריט '' כלים ''
למידע נוסף ראה [[שימוש בפיירפוקס/העדפות#פרטיות|העדפות]].
 
=== Deletingמחיקה Allכל Privateהנתונים Dataהפרטיים ===
 
אתה יכול למחוק את כל המידע הפרטי, כולל היסטוריית גלישה, עוגיות, מטמון, נתוני טופס שנשמרו, סיסמות, והיסטוריית הורדות, על ידי פתיחת נתוני'' ברור הפרטי'' שיח תחת תפריט הגדרות ב'' -> נקו נתונים פרטיים'' (או על ידי לחיצה על'''' Ctrl-Shift-Delete במקלדת). זה יבקש ממך לרשימת ההעדפות שלך לגבי מה צריך להיות מסומן מפיירפוקס. אם אתה רוצה לעשות את אותו הדבר פעמים רבות בעתיד, אתה יכול לבטל את בחירת'' שאל אותי לפני ניקוי נתונים הפרטיים'', והשיח לא ינקה.
You can delete all private data, including browsing history, cookies, cache, saved form data, passwords, and download history, by opening the ''Clear Private Data'' dialog under the menu in ''Tools -> Clear Private Data'' (or by pressing ''Ctrl-Shift-Delete'' on your keyboard). This will ask you to list your preferences as to what should be cleared from Firefox. If you want to do the same thing often in the future, you can deselect ''Ask me before clearing private data'', and the dialog will not be cleared.
 
 
Your preferences for this option can be set in the user preferences dialog under the ''Privacy'' tab; there is a button down the bottom right that says ''Settings'', which will effect this function.
ההעדפות שלך לאפשרות זו ניתן להגדיר בשיח העדפות המשתמש תחת לשונית'''' הפרטיות; יש כפתור למטה למטה מימין שאומר'''' הגדרות, אשר ישפיע בפונקציה זו.
 
{{שימוש בפיירפוקס|מוגבל=כן}}
73

עריכות