Blender 3D ממתחיל למתקדם/יצירת אדם פשוט: הבדלים בין גרסאות בדף

 
=== 5. בחירת פאות. ===
[[Image:Blender3D Vertex-select-mode Button.png|right|frame|אפשרויות דרכי הבחירה השונות]]
:דרך זו היא טיפ טיפה לא עדינה קלה אך מהירה יחסית, היא טובה לצורות פשוטות אך עלולה לבלבל כשמנסים ליישמה על צורות מסובכות. בכותרת התחתית שלכם, אתם יכולים לראות דרכי בחירה שונות, (קודקודים, צלעות, ופאות) בחרו את האפשרות של: "'''מצב בחירת פאות'''" (זה שנראה כמו משולש) ואז ביחרו את הפאה העליונה בעזרת '''הכפתור העכבר הימיני'''. עכשיו חיזרו למצב בחירת קודקודים (נראה כמו 4 נקודות בצורת דלתון) לפני שממשיכים הלאה, כפי שאתם רואים כל 4 הקודקודים של אותה הפאה נבחרו. (אפשר גם לעבור בין המצבים השונים בעזרת '''CTRL + TAB''') הדרך הזאת היא גם ברכה וגם קללה, היא יכולה לסייע לכם בצורות מסובכות בהן אתם עלולים לא לשים לב לקודקוד אחד או שניים.<br />
 
=== 6. בחירת רצף נקודות. ===
[[Image:Blender3D Vertex-select-mode Button.png|right|frame|אפשרויות דרכי הבחריה השונות]]
:דרך זו היא טיפ טיפה לא עדינה קלה אך מהירה יחסית, היא טובה לצורות פשוטות אך עלולה לבלבל כשמנסים ליישמה על צורות מסובכות. בכותרת התחתית שלכם, אתם יכולים לראות דרכי בחירה שונות, (קודקודים, צלעות, ופאות) בחרו את האפשרות של: "'''מצב בחירת פאות'''" (זה שנראה כמו משולש) ואז ביחרו את הפאה העליונה בעזרת '''הכפתור העכבר הימיני'''. עכשיו חיזרו למצב בחירת קודקודים (נראה כמו 4 נקודות בצורת דלתון) לפני שממשיכים הלאה, כפי שאתם רואים כל 4 הקודקודים של אותה הפאה נבחרו. (אפשר גם לעבור בין המצבים השונים בעזרת '''CTRL + TAB''') הדרך הזאת היא גם ברכה וגם קללה, היא יכולה לסייע לכם בצורות מסובכות בהן אתם עלולים לא לשים לב לקודקוד אחד או שניים.<br />
משתמש אלמוני