Blender 3D ממתחיל למתקדם/יצירת אדם פשוט: הבדלים בין גרסאות בדף

 
:במידה ואתם רוצים לבחור נקודות שנמצאות ברצף אחת אחרי השניה (היקף של עיגול לדוגמא) אתם יכולים ללחוץ על ALT וללחוץ עם העכבר על נקודה אחת מתוך ההיקף. בלנדר תעשה לבד את שאר העבודה ותסמן את כל הנקודות שמחוברות לנקודה שבחרתם ע"פ הכיוון המתאים. (נסו ותבינו על מה אני מדבר).
ניתן לבצע אותו דבר עם צלעות ופאות.
 
== ללמוד למשוך ==
משתמש אלמוני