לשון/ניתוח פעלים/ע"ע: הבדלים בין גרסאות בדף

===קל===
====הבחנה====
 
1)הבחנה בין גזרת [[לשון/ניתוח פעלים/גזרה/נעו"י|נע"ו]] לגזרת כפולים מתבצעתבבניין באמצעותקל הטיהנעשית לעתיד.עפ"י ניקוד הפועל ב'''עבר''';
* אם אין ו' בעתיד - כפולים
* אם יש ו' בעתיד – נע"ו.
* אם יש '''[[לשון/תורת ההגה/תנועות|פתח]]'''-כפולים.
 
* אם יש '''[[לשון/תורת ההגה/תנועות|קמץ]]'''–נע"ו/י.
 
=====דוגמאות =====
 
*עבר<big>←‏</big>רַן<big>←‏</big>יש [[לשון/תורת ההגה/תנועות|פתח]] ולכן: שורש ר-נ-נ.
 
*עבר<big>←‏</big>פָּג<big>←‏</big>יש [[לשון/תורת ההגה/תנועות|קמץ]] ולכן: שורש פ-ו-ג.
 
2)ההבחנה יכולה להיעשות גם ע"י הניקוד בזמן ה'''עתיד''';
 
* אם יש '''[[לשון/תורת ההגה/תנועות|חולם]''']-כפולים.
 
*אם יש '''[[לשון/תורת ההגה/תנועות|שורוק]]'''-נע"ו/י.
 
=====דוגמאות =====
* המילה : קום.
* בעתיד : יקום.
* גזרת : נע"ו.
 
*עתיד<big>←‏</big>יִסֹּב או יָסֹב<big>←‏</big>יש תנועת [[לשון/תורת ההגה/תנועות|חולם]] ולכן: שורש ס-ב-ב.
* המילה : סב.
* בעתיד : יִסֹב.
* גזרה : כפולים.
 
*עתיד<big>←‏</big>יָסוּר<big>←‏</big>יש תנועת [[לשון/תורת ההגה/תנועות|שורוק]] ולכן: שורש ס-ו-ר.
====נסתר עבר====
* נסתר עבר בנע"ו – מנוקד [[לשון/תורת ההגה/תנועות|בקמץ]], למשל רָץ (ר-ו-צ); משהו שהלך מהר.
* נסתר עבר בכפולים – מנוקד ב[[לשון/תורת ההגה/תנועות|פתח]], למשל, רַץ (ר-צ-צ), ריסס.
 
===נפעל===
19

עריכות