תכנות לילדים באמצעות Game Maker/GML/משתנים ומתמטיקה: הבדלים בין גרסאות בדף