פורטוגזית ברזילאית/הגייה: הבדלים בין גרסאות בדף

:* וזה כך גם כשהמילה מסתיימת ב '''s m ns''' לפי המקרים שהתנועה לא מקבלת טעם: mães, mestres, dizem.
:* וכן נהגית כצירי במקרים שמקבלת טעם: sem, tem
:* t d שלפני '''e''' חיריק כזו יהגו בהתאם '''צ'''' ו'''ג'''': ''לילה'' noite, ''לילות'' noites, ''הם מכים'' batem.
: באמצע המילה - במיקרים מסויימים כאשר לא מוטעמת גם בתוך המילה נהגית כך: besouro
:* לכן '''t''' הבאה לפניה במקרה כזה תהגה כ'''צ'''': tesoura
239

עריכות