שפת C/משתנים/תרגילים: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
מאין תקציר עריכה
<pre>
#include<stdio.h>
voidint main()
{
float grade1=78,grade2=84,grade3=45,grade4=97,grade5=64; /* using the given data */
average = (grade1+grade2+grade3+grade4+grade5)/5; /* finding the average */
printf("The computed average is: %f\n",average);
return 0;
}
</pre>
1,575

עריכות