שפת C/פונקציות: הבדלים בין גרסאות בדף

</source>
כאשר:
*return_type הוא סוג הערך המוחזר מהפונקציה, כלומר טיפוס המשתנה המוחזר מהפונקציה (אם לא רוצים שהפונקציה תחזיר אף משתנה, כותבים void כטיפוס המשתנה).
*function_name הוא שם הפונקציה.
*arguments הם ''ארגומנטים'', כלומר משתנים שערכם נקבע מחוץ לפונקציה.
משתמש אלמוני