תכנות לילדים באמצעות Game Maker/פק-מן/צעד 9: תנועה חכמה: הבדלים בין גרסאות בדף

 
=== משתנה הכיוון ===
עידן זגורי[[תמונה:gmaker_angles.pכדי ליישר את כיוון התנועה נצטרך לשנות עוד משתנה: {{מונח/direction}}. המשתנה הזה קובע את כיוון התנועה של האובייקט. הערך שלו הוא מספר המעלות של כיוון האובייקט ביחס לתנועה ימינה. אנחנו צריכים שהערך של המשתנה {{מונח/direction}} יהיה אחד מהמספרים 0 (ימינה), 90 (למעלה), 180 (שמאלה) או 270 (למטה).
ftuyuyuyuuyffuy
[[תמונה:gmaker_angles.pכדי ליישר את כיוון התנועה נצטרך לשנות עוד משתנה: {{מונח/direction}}. המשתנה הזה קובע את כיוון התנועה של האובייקט. הערך שלו הוא מספר המעלות של כיוון האובייקט ביחס לתנועה ימינה. אנחנו צריכים שהערך של המשתנה {{מונח/direction}} יהיה אחד מהמספרים 0 (ימינה), 90 (למעלה), 180 (שמאלה) או 270 (למטה).
 
בשביל לשנות את הערך של המשתנה {{מונח/direction}} צריך להוסיף פעולה נוספת אחרי פעולת התנועה - פעולת קביעת ערך של משתנה, שנמצאת בלשונית {{מונח/control}}: [[תמונה:gmaker_set_var.png]].
משתמש אלמוני