JavaScript/לולאת for: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
שוחזר מעריכות של 95.86.102.121 (שיחה) לעריכה האחרונה של Crazy Ivan
מ (שוחזר מעריכות של 95.86.102.121 (שיחה) לעריכה האחרונה של Crazy Ivan)
{{Javascript}}
==דוגמא א'==
===קוד===
<source lang="javascript">
var i=0;
for (i=0; i<=4; i++)
{
document.write("המספר הוא " + i);
document.write("<br />");
}
</source>
 
===הסבר===
נביט בשלוש הפקודות שנמצאות בתוך סוגריים לאחר המילה for. תפקידה של הפקודה הראשונה הוא הצבה ראשונית לפני ביצוע הקוד. במקרה זה ההצבה היא i=0. הפקודה השנייה היא התנאי, שכאשר הוא מתקיים הלולאה תתבצע שוב את הקוד אשר נמצא בתוך הסוגריים המסולסלות. במקרה זה התנאי הוא אם i קטן או שווה ל-4. הפקודה השלישית קובעת את קצב התקדמות המונה בכל סיום איטרציה (במקרה הזה המונה i מתקדם ב-1 בכל פעם).