ביוכימיה/הכפלת ה- DNA: הבדלים בין גרסאות בדף

(←‏השלבים: משני)
1. גדיל מוביל. 2. גדיל משלים. 3. דנ"א פולימראז 4. דנ"א ליגאז. 5. רנ"א תחל. 6.דנ"א תחל. 7. מקטע אוקזקי. 8. דנ"א פולימראז. 9. הליקאז 10. חלבון קושר לחד-גדיל 11. טופואיזומראז
]]
* <span style="color: RED;">ליקאזהליקאז –</span> אנזים הפותח קשרי מימן בין הגדילים.
* '''תחילת השכפול –''' השכפול נעשה ע"י 2 אנזימים <span style="color: RED;">ליגאז</span> ו<span style="color: RED;">דנ"א פולימראז</span> והוא מחל ב<span style="color: RED;">מזלג ההכפלה</span> (=האיזור בדנ"א בו החלו הגדילים להיפרד עקב פעילות האנזים ליקאז.
* '''האנזים דנ"א פולימראז –''' משלים את רצף הגדיל המוביל (<math>\ 5'\rightarrow 3'</math>). התנאים לפעילות האנזים :
משתמש אלמוני