היסטוריה לבגרות/גרמניה הנאצית - אידאולוגיה ובניית המשטר, 1939-1933/האידיאולוגיה הנאצית: הבדלים בין גרסאות בדף

הוא המחליט והיודע והמכוון את המדינה לחיזוק כוחה. עפ"י עיקרון זה על הגרמנים להישמע להוראותיו של המנהיג ללא כל תנאי, ולציית ציות מלא ל"פיהרר"
 
=== 4)"עקרון מרחב המחייההגובה" ===
 
בהנחה שהעם הגרמני ישמור על טוהר הדם (וגם בתוכו ישמיד את החלשים: מפגרים חולי נפש ועוד) הוא יגדל.
משתמש אלמוני