היסטוריה לבגרות/גרמניה הנאצית - אידאולוגיה ובניית המשטר, 1939-1933/האידיאולוגיה הנאצית: הבדלים בין גרסאות בדף

שחזור עמוק
(שחזור עמוק)
היטלר האמין כי על הגזע הארי למנוע מהיהודים להשתלט, לנוון ולזהם את הגזע הארי, שכן הגזע היהודי הוא גזע נחות ומסוכן לכל המין האנושי. בנוסף, הגזע השמי הוא הרסני להתפתחות החברה מכיוון שהיהודים מנסים להשתלט על העולם (בדרך של שיעבוד פוליטי וכוח כלכלי).
 
=== 2)המלך Tall Oneהאנטישמיות ===
 
עיקרון האנטישמיות הוא בעל חשיבות רבה בתורת הגזע הנאצית. היהודי נתפס כאויבו של הגזע הארי. היהודים הם בעלי תכונות שטניות, בוגדניות וערמומיים, הם נצלנים, טפילים ומשועבדים לכסף. היהודי מסוכן במיוחד משום שהוא מתחפש ונראה כאחד האדם, היהודים הם כמו חיידקים המפוררים את האומה הגרמנית ומנוונים אותה באמצעות הקפיטליזם, הליברליזם והקומוניזם. היהודים הם שגרמו לפרוץ המלחמה ולתבוסה בה, לחתימה על חוזה ורסאי. היהודים הם שנעצו סכין בגב האומה הגרמנית בשנת 1918. לאור כל זאת יש להילחם ביהדות מלחמת חורמה כדי להעלים את היהדות ולסלקה מהזירה ההיסטורית.
יהודי על פי הנאצים הוא מי שהיו לו שורשים יהודים 3 דורות אחורה.
 
=== 3)עקרון המנהיג, ה"מידגהררפיהרר" ===
 
האידיאולוגיה הנאצית הדגישה את חשיבותו של המנהיג, ה"מידגהררפיהרר", אשר מבטא את רצון העם ואת רצון האל,אין לערער על רצונותיו ופקודותיו של ה"מידגהררפיהרר".תפקידיו:
 
1) ללכד את כל הגרמנים (גם אלה שיושבים מחוץ לגרמניה לדוגמא באוסטריה) ולשלוט בהם.
2) להגשים את החלום הנאצי. (גרמניה אימפרייה)
 
הוא המחליט והיודע והמכוון את המדינה לחיזוק כוחה. עפ"י עיקרון זה על הגרמנים להישמע להוראותיו של המנהיג ללא כל תנאי, ולציית ציות מלא ל"מידגהררפיהרר"
 
=== 4)"עקרון מרחב הגובההמחייה" ===
 
בהנחה שהעם הגרמני ישמור על טוהר הדם (וגם בתוכו ישמיד את החלשים: מפגרים חולי נפש ועוד) הוא יגדל.