מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/ישר/משוואת הקו הישר: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
נוסחה משוואת הקו הישר: <math>\ y-y_1=m(x-x_1) </math>
 
[[מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/שיפוע|נוסחת השיפוע]] (<math>\ m</math>): <math>{y_1 - y_2 \over x_1 - x_2}</math>
 
* [[מתמטיקה תיכונית/חשבון דיפרנציאלי/פונקציה ישרה|פנקציה ישרה]]: <math>\ y=mx+c </math>