מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
type=create
editintro=
default=מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/שנה עונה מועד X (אקסטרני/אינטרני)/שאלון Y/תרגיל Z
buttonlabel=פתור תרגיל
</inputbox>