ערבית/ספרותית/צורת הזוגי: הבדלים בין גרסאות בדף

החלפת הדף בתוכן "חרא חיקוי של וויקפדיה האתר הזה"
תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד
(החלפת הדף בתוכן "חרא חיקוי של וויקפדיה האתר הזה")
תגית: חשד למילים בעייתיות
חרא חיקוי של וויקפדיה האתר הזה
למרות שבשפה העברית המודרנית זוג נכלל שבקטגוריה המספרית של רבים, בשפה הערבית אין זה כך. זוג, כלומר שני עצמים, הם קטגוריה מספרית נפרדת ומסומנים בצורה שונה. יש להם ריבוי אחר, פעלים אחרים וכינויים אחרים. בעבר הדבר היה כך גם בעברית, ואף נשארו היום סימנים לכך, כגון השימוש במילים "משקפיים" ו"נעליים".
 
==שם עצם ותואר==
ריבוי שם עצם לצורת זוגי נעשית על ידי הוספה של סיומת. הדבר זהה לשמות עצם ולתארים.<br />
אם השם משמש ביחסה הראשונה - כלומר, אם השם המדובר הוא נושא המשפט או הנשוא השמני - התוספת תהיה <font size="4">'''-َانِ'''</font> <br />
אם הוא משמש ביחסות השנייה או השלישית - כלומר, אם הוא משמש כמושא ישיר, כנושא המשפט בפסוקית, כשם אחרי מילית יחס או כסומך - הסיומת תהיה <font size="4">'''-َيْنِ'''</font>.<br />
במקרה של תא מרבותא (<font size="4">ة</font>) בסוף המילה, היא תהפוך לתא רגילה (<font size="4">ت</font>).
 
==סמיכות או כינוי כניין==
במקרה של סמיכות, או במקרה של כינוי קניין, תישמט ה<font size="4">ن</font> שחותמת את השם. במקרה של כינוי קניין, יופיע כינוי קניין זהה באופן כללי ל[[ערבית/ספרותית/כינויים#כינויי הקניין שחוברים לשם העצם ביחיד|כינוי קניין]], לבד ממספר שינויים קטנים.<br />
כינוי הקניין של גוף ראשון ביחיד הינו <font size="4">يَ</font>. ביחסות השנייה והשלישית ה<font size="4">ي</font> של סיומת הזוגי תיטמע בתוך הסיומת של כינוי הקניין, והדבר יסומן בשאדה.<br />
תנועת הצ'מה, בבואה אחרי <font size="4">ي</font> חסרת תנועה, כלומר מסומנת בסוכון, היא תנועה חלשה. כאשר גם העיצור שמלווה בה הוא חלש, היא תשתנה לכסרה. לכן הסיומות <font size="4">هُ</font>, <font size="4">هُمْ</font> ו-<font size="4">هُنَّ</font> משתנות ל-<font size="4">هِ</font>, <font size="4">هِمْ</font> ו-<font size="4">هِنَّ</font> ביחסות השנייה והשלישית.
 
==פועל==
צורת הזוגי בפועל משמשת רק לגופים השני והשלישי. הגוף הראשון זהה לגוף ראשון רבים. הגוף השני זהה לזכר ולנקבה.
 
====עבר====
כדי לציין פועל שנושאו בא בצורת הזוגי, יש להוסיף סיומת לצורת הבסיס (גוף שלישי יחיד).
*גוף שני (זכר ונקבה): <font size="4">-ْ تُمَا</font>
*גוף שלישי (זכר): <font size="4">-َا</font>
*גוף שלישי (נקבה): <font size="4">تَا</font>
באופן כללי, הסיומת היא <font size="4">ا</font> כאם קריאה, עם תנוחת הפתחה לפניה במידה הצורך. צורת הבסיס היא המקבילה ביחיד או ברבים, שלא באופן קבוע.
 
====עתיד====
הסיומת שחותמת את הפועל הזוגי, בצורת העתיד שלו, היא <font size="4">-َا</font>. סיומת זו מצטרפת לצורת היחיד של הפועל. לכן, בגלל הזהות בין צורת גוף שני יחיד לגוף שלישי יחידה, גם צורת הזוגי בגוף שני זהה לצורת הזוגי בגוף שלישי, נקבה.
 
====ציווי====
ישנה רק צורת ציווי אחת בפועל הזוגי, שמשמשת הן למילים ממין זכר והן למילים ממין נקבה. צורה זו נגזרת מצורת הציווי של היחיד, וכדי לקבל אותה יש להוסיף את הסיומת <font size="4">-َا</font>.
 
==כינויים==
[[ערבית/ספרותית/הגופים|כינוי הגוף]] של צורת הזוגי הוא <font size="4">أَنْتُمَا</font> בגוף שני, ו-<font size="4">هُمَا</font> בגוף שלישי.<br />
[[ערבית/ספרותית/כינויים#כינוי קניין|כינוי הקניין]], שהינו זהה ל[[ערבית/ספרותית/כינויים#כינוי מושא|כינוי המושא]], נגזר מכינוי הקניין של אותו גוף בצורת רבים עם תוספת של סיומת <font size="4">-َا</font>. לכן, במקרה של גוף ראשון הכינוי יהיה <font size="4">كُمَا</font> ובמקרה של גוף שלישי <font size="4">هُمَا</font>.<br />
[[ערבית/ספרותית/כינויים#כינוי זיקה|כינוי הזיקה]] נגזר מכינוי הזיקה של צורת היחיד. לה מוסיפים את הסיומת של שמות העצם, כלומר <font size="4">'''-َانِ'''</font> <br /> ביחסה ראשונה ו-<font size="4">'''-َيْنِ'''</font> ביחסות השנייה והשלישית.<br />
הכינוי הרומז גם הוא נקבע לפי היחסה, בהוספת הסיומת. צורת הבסיס תהא <font size="4">'''هٰذ'''</font> לזכר ו-<font size="4">'''هَات'''</font> לנקבה.
 
[[קטגוריה:ערבית]]
משתמש אלמוני