מתמטיקה תיכונית/חשבון דיפרנציאלי/פונקציה רציונלית: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
# בדיקת נקודת חיתוך - הצבת הפתרונות <math>y</math> אסימפטוטת בפונקציה.
|-
![[מתמטיקה תיכונית/חשבון דיפרנציאלי/תחומי עלייהעליה וירידה|פונקציהתחומי עולהעליה או יורדתוירידה]]
|colspan="2"|
נעזר בטבלה בה נציב :