אסמבלי x86/יסודות השימוש בשפה/תחילת העבודה: הבדלים בין גרסאות בדף