מתמטיקה תיכונית/חשבון דיפרנציאלי/פונקצית הערך המוחלט: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
(חלק מהחומר הועתק מפרק ערך מוחלט. בעבודה - לא יודעת אם אשלים. חובה בשל עריכת "ערך מוחלט")
 
אין תקציר עריכה
</gallery>
 
===פונקציה <math>f(x)</math> בערך מוחלט ===
אם נתבקש לצייר את פונקציה <math>f(x)</math> בערך מוחלט <math>|f(x)|</math>
קיימים שני שרטוטים שעלינו לבצע:
# לשרטט את הפונקציה <math>f(x)</math> כאשר <math>x>0</math>
# לשרטט את הפונקציה <math>-f(x)</math> כאשר <math>x<0</math>
 
{{דוגמה|
מספר=1|
}}
 
===פונקציה <math>-|f(x)= a|x-p|+k</math> בערך מוחלט ===
{{להשלים}}
===פונקציה <math>f(x)= a|x-p|+k</math> ===
נחקור פונקציה בעלת ערך מוחלט מהצורה <math>f(x)= a|x-p|+k</math>
ערך k – כאשר k '''חיובי''' הפונקציה '''עולה''' k יחידות, ולהפך.
תוכן=
}}
 
===פונקציה <math>-|f(x)= a|x-p|+k</math> =בערך מוחלט ==
{{להשלים}}