הבדלים בין גרסאות בדף "JavaScript/תנאי מורכב if-else"

(עוד על קינון)
אם תמיד מוסיפים סוגרים מסולסלים אז הסולם נעשה ברור יותר:
<syntaxhighlight lang="javascript">
if (condition) {
if (condition) { statement; }
else { statement; }
} else
{ statement }
</syntaxhighlight>
הוא מבנה שונה מכמו
<syntaxhighlight lang="javascript">
if (condition)
if (condition){
if (condition) { statement; }
else { statement; }
{ statement }
</syntaxhighlight>
, רק שהסוגריים המסולסלים מאפשרות גם למי שלא יודע את הכלל להבין את המשמעות. כאן ניסיתי להראות זאת גם על ידי הזחה.
[[קטגוריה:JavaScript|תנאי מורכב if-else]]
משתמש אלמוני