הבדלים בין גרסאות בדף "JavaScript/אופרטורים"

שימוש ב <syntaxhighlight lang="javascript">
(שימוש ב <syntaxhighlight lang="javascript">)
===דוגמא===
'''קוד:'''
<syntaxhighlight lang="javascript">
<pre style="direction:ltr;">
<script language="javascript">
var a=3;
document.write(a + "ועוד" + b + "שווה" + (a+b) + ".");// חיבור משתנים
</script>
</syntaxhighlight>
</pre>
 
'''תוצאה:'''
===דוגמא===
'''קוד:'''
<syntaxhighlight lang="javascript">
<pre style="direction:ltr;">
<script language="javascript">
var x=2;
document.write(x);// x הדפסת
</script>
</syntaxhighlight>
</pre>
 
'''תוצאה:'''
| ==
| שווה ל-
| 3 == 4 מחזיר false (שקר)
|- bgcolor="#EFEFEF"
| ===
"1"=b
 
a === b מחזיר false (שקר) כי המשתנה הראשון הוא משתנה מספרי והשני הוא משתנה מחרוזת.
|-
| =!
| לא שווה ל-
| 4 =! 3 מחזיר true (אמת)
|- bgcolor="#EFEFEF"
| <
| גדול מ-
| 3 < 3 מחזיר false (שקר)
|-
| >
| קטן מ-
| 3 > 2 מחזיר true (אמת)
|- bgcolor="#EFEFEF"
| =<
| גדול או שווה ל-
| 7 =< 3 מחזיר false (שקר)
|-
| =>
| קטן או שווה ל-
| 7 => 4 מחזיר true (אמת)
|}
 
===דוגמא===
'''קוד:'''
<syntaxhighlight lang="javascript">
<pre style="direction:ltr;">
<script language="javascript">
var x=2;
var y=4 ;
if (x < y) // אם התנאי קיים אז הפקודה שנמצאת בתוך הסוגריים המסולסלות תצא לפועל.
{
document.write("x < y");// הדפסת איקס קטן מ-וואי
}
</script>
</syntaxhighlight>
</pre>
'''תוצאה:'''
<pre style="direction:ltr;">
משתמש אלמוני