מתמטיקה תיכונית/חשבון דיפרנציאלי/הגדרת הפונקציה: הבדלים בין גרסאות בדף

(מעט הרחבה)
====הצבת נקודה בפונקציה====
{{דוגמה|
שם=הערכיםזונה העונים על פונקציה|
מספר=1|
תוכן=נדגים את הפשוטות בה ניתן לבדוק האם שני הערכים <math>(2,4)A</math> ו- <math>(2,10)B </math> מקיימים את הפונקציה <math>y=x+2</math>.
משתמש אלמוני