טורקית/דקדוק/שאילת שאלות: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
(קט')
<div class="ט
<div class="toccolours" id="colophon" style="spacing:2px;padding:2px;clear: left; float: left; margin: 5px; width: 244px;">
<div style="background-color: #CCCCFF; text-align: center;">'''[[טורקית|{{{כותרת|טורקית}}}]]'''</div>
* [[טורקית/אלף-בית|אלף-בית]]
 
* [[טורקית/הגופים|הגופים]]
 
* [[טורקית/דקדוק|דקדוק]]
 
:* [[טורקית/דקדוק/סדר המילים|סדר המילים]]
:* [[טורקית/דקדוק/ריבוי|ריבוי]]
:* [[טורקית/דקדוק/זמן עתיד|זמן עתיד]]
:* [[טורקית/דקדוק/שאילת שאלות|שאילת שאלות]]
 
* [[טורקית/מילון|מילון]]
</div>
===שאילת שאלות===
השאלות בטורקית (וברוב השפות) מתחלקות לשתי קבוצות:
 
#שאלות כן - לא
#שאלות סטנדרטיות
 
 
ישנן גם צורות כמו "אתה בא, לא?", גם כן, כמו ברוב השפות וכנראה גם כולן.
 
לפני שנלמד את מבנה השאלות בטורקית, נציג את רשימת מילות השאלה:
 
*מה? - {{משמאל לימין|ne?}}
*מי? - {{משמאל לימין|kim?}}
*איזה? - {{משמאל לימין|hangi?}}
*איפה? - {{משמאל לימין|nere?}}
*מתי? - {{משמאל לימין|ne zaman?}}
*כמה? - {{משמאל לימין|kaç tane?}}
*כמה (זה עולה?) - {{משמאל לימין|ne kadar?}}
*כל כמה זמן? - {{משמאל לימין|ne sıklıkla?}}neיחלעטילצהעיחלצעי
#הפניה [[יחלצח
[[קטגוריה:טורקית]]
#הפניה [[יתל ה
<gallery>
וצתל
<gallery>
וצתלכ
#הפניה [[עיל
#הפניה [[הע
#הפניה [[ילהיח
#הפניה [[ל
#הפניה [[יל
<gallery>
העטא
<gallery>
לאטעיל
#הפניה [[ע
#הפניה [[יחלת
#הפניה [[עט
#הפניה [[לצעיה
#הפניה [[ילה
#הפניה [[עיחךתה
#הפניה [[ויוחל
#הפניה [[ךהע
#הפניה [[יחךותל
#הפניה [[לך
#הפניה [[יחוך
#הפניה [[תךיח
#הפניה [[תךיה
#הפניה [[חת
#הפניה [[יח
#הפניה [[תץהיח נ
#הפניה [[לך
#הפניה [[עיביל
#הפניה [[תצהעיח
#הפניה [[תלךהע
#הפניה [[יחתלהצ
#הפניה [[יחלצ
#הפניה [[עיה
<gallery>
לתצה
<gallery>
יל
<gallery>
תעי
<gallery>
ךלתו
<gallery>
יחךתל
#הפניה [[ויח
#הפניה [[ךלהויחמל
<gallery>
ךוחיתך
#הפניה [[היעי
#הפניה [[ל
<gallery>
ט
<gallery>
ילוע
<gallery>
וךו
#הפניה [[חימךה
#הפניה [[עוולה
#הפניה [[הטילחצכיוחך]]
]]
]]
</gallery>
</gallery>
</gallery>
]]
]]
</gallery>
]]
]]
</gallery>
</gallery>
</gallery>
</gallery>
</gallery>
]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]
</gallery>
</gallery>
]]
]]
]]
]]
]]
</gallery>
</gallery>
]]
]]
משתמש אלמוני