היסטוריה לבגרות/גרמניה הנאצית - אידאולוגיה ובניית המשטר, 1939-1933/האידיאולוגיה הנאצית: הבדלים בין גרסאות בדף

=== 1)תורת הגזע ===
 
תורה זו הושפעה מתורתו של הביולוגיתהביולוג האנגלי צ'רלס דרווין שהניח כי בין בע"ח קיים מאבק קיומי לשם הישרדות בטבע מתוקף הברירה הטבעית והגזע החזק שורד.
 
האידיאולוגיה הנאצית השתמשה במאפיינים מסוימים על תורתו של דרווין תוך עיוות התורה והשלכתה על החברה האנושית. האידיאולוגיה הנאצית טוענת שבני האדם מחולקים לגזעים שונים ובניהם מתנהל מאבק שמטרתו לשרוד במלחמת הקיום, במסגרת המאבק ישרדו הגזעים החזקים ואילו הגזעים החלשים יכחדו. לפי תורה זו הגזעים שמרכיבים את האנושות אינם שווים בכוחם.
משתמש אלמוני