מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/משפטים בגאומטריה/מעגלים/אנך ממרכז המעגל אל המיתר חוצה את המיתר, הזווית המרכזית והקשת המתאימה: הבדלים בין גרסאות בדף

 
 
===הוכחה===
* <math>OA=OB=r</math> רדיוסים שווים במעגל, ועל כן משולש <math>\triangle ABO</math> משולש שווה צלעותשוקיים
* <math>\angle CBO=\angle CAO</math> ב[[מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/משפטים בגאומטריה/משולשים/זוויות הבסיס במשולש שווה שוקיים שוות|משו"ש זוויות הבסיס שוות]]
* <math>OC \perp AB</math> נתון
משתמש אלמוני