היסטוריה לבגרות/גרמניה הנאצית - אידאולוגיה ובניית המשטר, 1939-1933/האידיאולוגיה הנאצית: הבדלים בין גרסאות בדף

=== 1)תורת הגזע ===
 
תורה זו הושפעה מתורתו של הביולוג האנגלי צ'רלס דרווין, שהניחשלאחר מחקר גילה כי ביןהטענה בע"חהחזק קייםשורד" מאבקהיא קיומילא לשםמדויקת הישרדותוש"המתאים בטבעשורד" מתוקףהיא הברירהנכונה הטבעית והגזע החזק שורדיותר.
 
האידיאולוגיה הנאצית השתמשה במאפיינים מסוימים על תורתו של דרווין תוך עיוות התורה והשלכתה על החברה האנושית. האידיאולוגיה הנאצית טוענת שבני האדם מחולקים לגזעים שונים ובניהם מתנהל מאבק שמטרתו לשרוד במלחמת הקיום, במסגרת המאבק ישרדו הגזעים החזקים ואילו הגזעים החלשים יכחדו. לפי תורה זו הגזעים שמרכיבים את האנושות אינם שווים בכוחם.
משתמש אלמוני