שיחת משתמש:212.179.174.232: הבדלים בין גרסאות בדף

החלפת הדף בתוכן "{{אזהרה}} {{נחסמת}} --~~~~"
(יצירת דף עם התוכן "גם אני יודע לקשקש <syntaxhighlight lang="LanguageName"> ; ---------------------------------------------------------------------------- ; Write to f...")
 
(החלפת הדף בתוכן "{{אזהרה}} {{נחסמת}} --~~~~")
תגית: החלפה
 
{{אזהרה}}
גם אני יודע לקשקש
{{נחסמת}} --&rlm;[[משתמש:Illuyanka|Illuyanka]]&rlm; 15:46, 2 באפריל 2019 (IDT)
<syntaxhighlight lang="LanguageName">
; ----------------------------------------------------------------------------
; Write to file
; Author: Barak Gonen, 2014
; ----------------------------------------------------------------------------
IDEAL
MODEL small
STACK 100h
DATASEG
filename db 'testfile.txt',0
filehandle dw ?
Message db 'Hello world!'
ErrorMsg db 'Error', 10, 13,'$'
CODESEG
proc OpenFile
; Open file for reading and writing
mov ah, 3ch
mov al, 2
mov dx, offset filename
int 21h
jc openerror
mov [filehandle], ax
ret
openerror:
mov dx, offset ErrorMsg
mov ah, 9h
int 21h
ret
endp OpenFile
proc WriteToFile
; Write message to file
mov ah,40h
mov bx, [filehandle]
mov cx,12
mov dx,offset Message
int 21h
ret
endp WriteToFile
proc CloseFile
; Close file
mov ah,3Eh
mov bx, [filehandle]
int 21h
ret
endp CloseFile
start:
mov ax, @data
mov ds, ax
; Process file
call OpenFile
call WriteToFile
call CloseFile
quit:
mov ax, 4c00h
int 21h
END start
</syntaxhighlight>
מה זה עושה?