אלגברה לינארית/תכונות כפל מטריצות: הבדלים בין גרסאות בדף

\begin{bmatrix}3 & 3 \\
0 & 0
\end{bmatrix}</math> (הכפלה עם מטריצה בעלת שורת אפסים מכיוון '''ימין''') לעומת זאת, <math>\begin{bmatrix}1 & 1 \\
1 & 1
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}1 & 2 \\
1 & 2
\end{bmatrix}</math> (הכפלה עם מטריצה בעלת שורת אפסים מכיוון '''שמאל''' לא מניבה מטריצה עם שורת אפסים!) מכאן שאסוציאטיביות אינה תכונה קיימת בכפל של שתי מטריצות.
 
* אם בעמודה ה-<math>j</math> יש טור אפסים לא בהכרח נקבל מטריצה עם אפס.
574

עריכות