היסטוריה לבגרות/גרמניה הנאצית - אידאולוגיה ובניית המשטר, 1939-1933/האידיאולוגיה הנאצית: הבדלים בין גרסאות בדף

2) להגשים את החלום הנאצי. (גרמניה אימפרייה)
 
הוא המחליט והיודע והמכוון את המדינה לחיזוק כוחה. ע"פ עיקרון זה על הגרמנים להישמע להוראותיו של המנהיג ללא כל תנאי, ולציית ציות מלא ל"פיהרר".
 
=== 4) "עקרון מרחב המחייה" ===
משתמש אלמוני