מבוא לתכנות ולמדעי המחשב בשפת C/תרגיל 1: הבדלים בין גרסאות בדף