JavaScript/אובייקט: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
===יצירת אובייקט===
יצירת אובייקט נעשית באמצעות {} והכנסתם לתוך משתנה
<syntaxhighlight lang="JavaScript">
let foo = {};
</syntaxhighlight>
אפשר להגדיר את המידע של האובייקט בעת יצירת האובייקט עצמו או להגדיר ולהוסיף מידע לאחר מכן
<syntaxhighlight lang="JavaScript">
let foo = {name:'moshe'}
 
 
let foo = {};
'foo.name = 'moshe
</syntaxhighlight>
===גישה למידע===
ניתן לקבל את המידע בשני אופנים <br>
ע"י ציון שם האובייקט ונקודה ושם המפתח או שם האובייקט וסוגרים מרובעות שבתוכם המפתח
<syntaxhighlight lang="JavaScript">
let x =foo.name //moshe
let x = foo[nane] //moshe
</syntaxhighlight>
186

עריכות