חשבון אינפיניטסימלי/גבולות/משפטים בסיסיים: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
מאין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
{{חשבון אינפיניטסימלי|פרק=גבולות}}
לאחר שהכרנו את מושג הגבול ואת הגדרת הגבול נעבור למספר משפטים שיציגו תכונות שונות של גבולות ושל סדרות מתכנסות -
{{משפט|תוכן=אם קיים <math>L \in \mathbb{R}</math> כך שלכל <math>n</math> טבעי מתקיים <math>a_n = L</math> אזי <math>\lim_{n \to \infty}a_n = L</math>
{{הוכחה|לכל <math>\varepsilon > 0</math> קיים <math>k = 0</math> שעבורו מתקיים -
<center>
426

עריכות