היסטוריה לבגרות/גרמניה הנאצית - אידאולוגיה ובניית המשטר, 1939-1933/האידיאולוגיה הנאצית: הבדלים בין גרסאות בדף

=== 2) האנטישמיות ===
 
עיקרון האנטישמיות הוא בעל חשיבות רבה בתורת הגזע הנאצית. היהודי נתפס כאויבו של הגזע הארי. במוקד האידאולוגיה הנאצית עמדה אנטישמיות גזענית שהציגה את היהודים כגזע נחות ואף מזיק.
עיקרון האנטישמיות הוא בעל חשיבות רבה בתורת הגזע הנאצית. היהודי נתפס כאויבו של הגזע הארי. היהודים הם בעלי תכונות שטניות, בוגדניות וערמומיים, הם נצלנים, טפילים ומשועבדים לכסף. היהודי מסוכן במיוחד משום שהוא מתחפש ונראה כאחד האדם, היהודים הם כמו חיידקים המפוררים את האומה הגרמנית ומנוונים אותה באמצעות הקפיטליזם, הליברליזם והקומוניזם. היהודים הם שגרמו לפרוץ המלחמה ולתבוסה בה, לחתימה על חוזה ורסאי. היהודים הם שנעצו סכין בגב האומה הגרמנית בשנת 1918. לאור כל זאת יש להילחם ביהדות מלחמת חורמה כדי להעלים את היהדות ולסלקה מהזירה ההיסטורית.
הייחודי לאנטישמיות בתקופת היטלר היא ההנחה שהיהודים הם גזע (ולא לאום/דת) והתכונות הרעות שלהם הגיעו בתורשה ולא ניתנות לשינוי.
יהודי על פי הנאצים הוא מי שהיו לו שורשים יהודים 3 דורות אחורה.
משתמש אלמוני