היסטוריה לבגרות/גרמניה הנאצית - אידאולוגיה ובניית המשטר, 1939-1933/האידיאולוגיה הנאצית: הבדלים בין גרסאות בדף

זה שהניסוח היה גרוע אינו סיבה להשמיט סוגיה חשובה
(זה שהניסוח היה גרוע אינו סיבה להשמיט סוגיה חשובה)
תגית: עריכת קוד מקור 2017
 
=== 2) האנטישמיות ===
 
עיקרון האנטישמיות הוא בעל חשיבות רבה בתורת הגזע הנאצית. היהודי נתפס כאויבו של הגזע הארי. במוקדהיהודים הוצגו האידאולוגיהבתעמולה הנאצית עמדהכבעלי אנטישמיותתכונות גזעניתשטניות, שהציגהבוגדניים וערמומיים, נצלנים, טפילים ורודפי כסף. נטען שהיהודים הם כמו חיידקים שמפוררים את האומה הגרמנית ומנוונים אותה באמצעות הקפיטליזם, הליברליזם והקומוניזם. היהודים כגזעהואשמו נחותשגרמו ואףלפרוץ מזיקהמלחמה ולתבוסה בה, ולחתימה על חוזה ורסאי - שהחתימה עליו הוגדרה כנעיצת סכין בגבה של האומה הגרמנית. לאור כל זאת, גורסת השיטה הנאצית, יש להילחם ביהדות מלחמת חורמה כדי להעלים את היהדות ולסלקה מהזירה ההיסטורית.
הייחודי לאנטישמיות בתקופת היטלר היא ההנחה שהיהודים הם גזע (ולא לאום/ או דת) והתכונות הרעות שלהם הגיעו בתורשה, ולכן אינן ניתנות ולאלשינוי ניתנות לשינוי.
יהודי על פי הנאצים הוא מי שהיו לו שורשים יהודים 3 דורות אחורה.