הגות הנפש/נושאים/שאלות: הבדלים בין גרסאות בדף

 
= השאלה הקשה - חוויות שכליות-נפשיות =
הסבר החוויה השכלית הנפשית נחשבת לשאלה הקשה.
 
התשובה עליה בעיני הסבורים שניתן להסביר את העולם כולו באמצעות מדעי הטבע היא אחת משלש:
* א. אין חוויה שכלית-נפשית נפרדת מהתופעה. היא היא התופעה, וכל השאר הוא טעות באופן הצגתו.
* ב. יש חוויה שכלית-נפשית הנפרדת מן התופעה הנצפית, אך היא מוגדרת במסגרת המציאות הגשמית ומדעי הטבע כחלק מההסבר לגבי התפישות השכליות - הקוגניציה, במסגרת מדעי המוח והחיים.
* ג. יש חוויה שכלית-נפשית הנפרדת מן התופעה הנצפית, אך זו תופעה מופקת על פי [[הגות הנפש/גישות/גישת הנביעה (emergence)|גישת הנביעה (emergence)]] ב'''חישוב מבוזר''' בדומה לחישובי המרחק ותכניות ההגעה למזון ולפרחים בקן נמלים או בכוורת דבורים, אף שלכל נמלה בנפרד אין את החכמה להגיע אל המקום במוחו.
 
== קיומה של החוויה, הנפרדת מהתופעה הטבעית ==
היו שהתכחשו לעצם קיומו של שוני כלשהו בין החוויה הנפשית למשל בעת שאנו רואים צבע אדום או טועמים את מתק הדבש לעומת הפעולה החישובית שאנו עושים בעת פתירת תרגיל חשבוני בכפל או חיבור, אשר גם מחשב "מסוגל" לעשות, ואשר אנו רואים פחות כ"חישוב" ויותר כ"תוצאה" כמו שאבן לא בוחרת את מסלול ההידרדרות שלה במורד הר, אלא "מגיבה" לכוחות הפועלים עליה, כוח הכבידה, וכוחות החיכוך וההיתקלות בגורמים המפריעים שבמסלול נפילתה.
 
ברגע שהתברר שהצבע האדום הוא למעשה טווח תדרים מצומצם של חלקיקי אור (פוטונים), ושברשתית העין ישנם קולטים המיוחדים לטווח תדרים זה, היו שראו בזה הסבר מספק, בדיוק כמו ההסבר שחלקיקי המימן והחמצן הם מרכיבי הפרודות של המים, המסומן H<sub>2</sub>O.
 
לטענת המתנגדים, ההסבר של רכיבי המים מסביר גם את כל התופעות סביב המים, כולל כיצד הם ממיסים מלחים לתוכם, מדוע הם דוחים שומנים, כיצד הם משתתפים בתרכובות מעולם החי, מדוע הם רותחים ב-100 מעלות, קופאים באפס, ונותרים כנוזלים בטווח מידת החום שביניהם. אבל ההסבר של האור כתדר אינו מסביר את תעתועי הראיה שלפיהם אנו חוזים באדום למרות שתדר האור הוא אחר, ולא מסביר '''את עיקר "איכות" החוויה''' של הצבע האדום אשר כל אחד הנשאל עליה טוען שהוא חש בה, ושסבורים שהיא אחידה בין בני אדם, אף שאין אפשרות להוכיח זאת.
 
אמנם את עצם קיומה של החוויה ניתן אכן להוכיח, בניסויים מתוחכמים למדי, וכן בכך שהיא קיימת גם בדמיון, בלי הגירוי.
 
== החוויה כחלק מהמוסבר במדעי הטבע ==
אם אכן קיימת חוויה הנפרדת מהתופעה - ואנו מקבלים את ההנחה שהעולם כולו מוסבר באמצעות מדעי הטבע, יש להראות כיצד מוסברת החוויה השכלית-נפשית הזו, הנפרדת מתיאור התופעה עצמה על פי מדעי הטבע, או להסביר כיצד היא פועל יוצא מהמציאות הפיזית על פי מדעי הטבע (בדומה להסבר תופעת החום).
 
== החוויה כתופעה נובעת ומופקת מהמציאות בעולם החומר (emergence) ==
כאמור כיום קיימת גם [[הגות הנפש/גישות/גישת הנביעה (emergence)|גישת הנביעה (emergence)]] על פיה